Jak je v Denním stacionáři PAPRSEK zvykem, tak se dne 22.06.2018 uskutečnil společný výlet rodičů s dětmi a pracovníky. Tentokráte jsme měli namířeno do zážitkového centra „ URSUS“ v Dolní Lomné. Na místě přímo v centru URSUS jsme v úvodu absolvovali zážitkový a výukový program s názvem „Šelmy Beskyd“, kdy děti měli možnost poznat stopování živočichů v přírodě, rozpoznat hlasy zvířat a přímo si i na některé exponáty zvířat šáhnout. Dále měli děti možnost obeznámit se s biotopy šelem, kdy tímto rozvíjeli jemnou motoriku a vizualitu. Dalším bodem programu byla možnost prohlédnout si expozici „Příběh vzniku Beskyd“, kde mohly děti shlédnout 3D model Beskydských hor s jeskyní, 3D model řeky Lomné, mokřady Beskyd, koloběh vody v Beskydech apod. Děti společně s rodiči měli možnost se následně  občerstvit v místní kavárně a trávit čas v místní zahradě. I přesto, že počasí nám nepřálo, byl tento výlet velmi příjemným nevšedním zážitkem jak pro děti, tak i pro jejich rodiče.