Vážení přátelé,

jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Jak se onemocnění projevuje

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví suchý kašel.

Jak se proti nákaze chránit
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat roušky, aby nákazu dále nešířili
  • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

 

V naší organizaci byl zřízen krizový štáb, který slouží k zajištění připravenosti preventivních opatření zajištěním provozu v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Krizovým štábem byl vypracován krizový plán, který bude aktivován v případě, že bude nařízena v rámci našich zařízení karanténa.

 

Kde získáte další informace:

Státní zdravotní ústav 724 810 106, 725 191 367

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

 

Mgr. Kamil Raszka

ředitel