Dne 15. 12. 2022 proběhla v prostorách Denního stacionáře RADOST tradiční výstava prací našich klientů. Kromě výrobků s vánoční tématikou, jako např. ozdoby z keramiky, papíru, přírodnin, vánoční přání apod. jsme vystavili i výsledky našeho snažení z průběhu celého roku.

Návštěvnici výstavy tak mohli obdivovat např. stromečky z perliček, malované obrázky, náramky, korále, keramické misky a mnoho dalšího.

Účast byla letos vysoká, uvítali jsem nejen početnou skupinu žáků ze Základní školy speciální při MŠ, ZŠ a SŠ v Třinci, ale i další návštěvníky.

Všem děkujeme za návštěvu, milé setkání i slova chvály a těšíme se zase na příští rok.


Fotogalerie11