Ve dnech 5. a 6. 12.2023 proběhla v Denním stacionáři RADOST každoroční výstava výrobků našich klientů. Kromě již tradičních výrobků převážně z keramiky, papíru, perliček, přírodnin aj., návštěvníci mohli nově obdivovat ručně vyráběná mýdla, která provoněla cely stacionář.

K viděni byly i výtvarné práce klientů, kroniky a nově i náš časopis. Účast byla vysoká, z čehož máme samozřejmě velkou radost a věříme, že se takto setkáme i v příštím roce.


Fotogalerie16