Ve dnech 10. – 11. 12. proběhla v Denním stacionáři RADOST již tradiční výstavka výrobků našich klientů. Letos k nám zavítali, kromě rodičů i žáci Střední školy, základní školy a mateřské školy, ul. Jablunkovská Třinec a také klienti Denního stacionáře PAPRSEK.

Jsme rádi nejen za hojnou účast, ale i za to, že naše práce přinesla potěšení a radost.


Fotogalerie6