Denní stacionář PAPRSEK a dětská skupina PAMPELIŠKA dne 4. prosince 2018 slavnostně přivítali své hosty a tím zahájili dobu adventní. Dopoledne probíhaly pečlivé přípravy na odpolední program. Těšili jsme se na vánoční dílničky, tj. tvoření s rodiči a blízkými, poslech vánočních písní a zároveň na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Denní stacionář PAPRSEK si v rámci vánočních dílniček připravil výrobu vánočního řetězu a ozdob, kterými společně ozdobili vánoční stromeček. Ze společného tvoření měli všichni radost. Dětská skupina PAMPELIŠKA vytvářela vánoční přáníčka a přitom děti překvapily své hosty pásmem básniček a písniček s vánoční tematikou. V průběhu společného setkání jsme se mohli zaposlouchat do známých vánočních písní.  A ti odvážnější si i zazpívali. Pan ředitel všem popřál příjemné prožití vánočních svátků a zdůraznil, abychom i my byli přející vůči druhým. Završením našeho společného svátečního odpoledne bylo rozsvícení vánočního stromečku, čehož se ujal pan náměstek primátorky. Kéž by bylo takových příjemných chvil víc, nejen v době adventu. Prožili jsme společně hezké odpoledne a těší nás, že jsme se sešli v tak hojném počtu.