Předvánoční čas v Denním stacionáři PAPRSEK je naplněn několika významnými událostmi, které nám připomínají, že se již blíží nejkrásnější svátky v roce. Navštívil nás Mikuláš s andělem, kteří dětem rozdali balíčky s dobrotami. Pravidelně si zpíváme krásné vánoční koledy, vyrábíme perníčky, tvoříme vánoční baňky a hrajeme si u nazdobeného stromečku… rozzářené dětské oči jsou nám největší odměnou.


Fotogalerie13