Na sklonku loňského roku nám pan ředitel díky sponzorskému daru pořídil významnou pomůcku – oční kameru TOBI PCeye. Zařízení bylo letos nainstalováno a uvedeno do provozu. K čemu slouží, ptáte se?

V PAPRSKU máme mezi jinými i děti, které z důvodu svého zdravotního znevýhodnění nemají možnost ovládat své končetiny, ale mají velký potenciál v oblasti rozvoje svých rozumových a komunikačních dovedností. S ohledem na tuto skutečnost je nutno tyto děti co nejvíce podpořit tak, aby dokázaly samostatně uplatňovat svou vlastní vůli, kterou nám nedokážou sdělit verbálně. K tomuto účelu mezi jinými slouží i  pomůcka TOBI PCeye, jedná se o speciální kameru, pomocí které dítě ovládá počítač a programy pomocí zraku. Speciální kamera snímá zrak uživatele a díky tomu se dítě učí samostatně rozhodnout se, vyjádřit svou vůli, názor, máme možnost ověřit si, co chápe a čemu naopak nerozumí.

Nakoukněte do galerie, kde můžete spatřit, jak se TOBI PCeye používá v praxi. 🙂

 


Fotogalerie2