V měsíci listopadu jsme s dětmi z Dětské skupiny PAMPELIŠKA probírali různé druhy povolání a také jsme se věnovali pohybu. 24.11.2020 k nám do dětské skupiny přijala pozvání paní Mgr. Zuzana Čílová, naše rehabilitační pracovnice a fyzioterapeutka, která poskytuje rehabilitační péči také dětem z Dětské skupiny PAMPELIŠKA. Toto netradiční „křeslo pro hosta“ si děti užily tentokrát úplně jinak – pořádně protáhly svá těla, napodobovaly různá zvířátka a nakonec si za odborného dohledu vyzkoušely cvik kutálejícího se jablíčka. V rámci výchovy jsme pak opět celý měsíc procvičovali různé druhy činností (pohybové a tělovýchovné, výtvarné zaměřující se na různé druhy technik úměrně věku a procvičování jemné motoriky, ale i rozumové, zážitkové ad.) 😉


Fotogalerie26