Oslovila nás organizace charitativního projektu Saves help, zda bychom ve spolupráci s nimi mohli zprostředkovat pomoc některým našim dětem z Denního stacionáře PAPRSEK a Osobní asistence.  Na základě společné diskuze byli zvolené konkrétní děti, které v současné době potřebovali materiální či finanční podporu v oblasti jejich aktuálních potřeb. Bylo pro nás velkou radostí, když tyto děti měli zajištěné své konkrétní oblasti potřeb. Článek z Třineckého Hutníku, je přílohou tohoto příspěvku


Fotogalerie1