V roce 2023 stejně jako v minulých letech spolupracujeme s Knihovnou Třinec, která pro nás každý měsíc připravuje různorodé aktivity a činnosti. Během návštěv knihovny se mohli klienti našeho stacionáře seznámit s novými a zajímavými společenskými hrami, vyzkoušet si virtuální realitu, trénovat paměť pomocí tabletů a naučit se, jak se ovládá robot. Naši klienti rádi tráví čas v knihovně, protože se zde mohou naučit mnoho nového a mají možnost zažít zajímavé věci.

Dne 27. 04. 2023 se pravidelné setkání pro změnu uskutečnilo v prostorách Denního stacionáře RADOST, kdy nás navštívila knihovnice paní Veronika. Připravila si pro nás příběh a k němu pouštěla hlasy zvířat, které jsme měli poznávat.

Moc děkujeme knihovnicím za čas, který nám věnují a těšíme se na další spolupráci.


Fotogalerie6