Jako každý rok se společně s klienty dělala vaječina, ale tentokrát jsme na společnou vaječinu pozvali i děti a pracovníky Denního stacionáře PAPRSEK. Vaječina se připravovala v krbu v zahradním altánku, a to ve čtvrtek dopoledne 29.6.2023. Do společné práce se zapojili hlavně klienti Denního stacionáře RADOST. Počasí sice nebylo ideální, ale my jsme si to užili. Na vaječinu jsme spotřebovali 95 vajíček. Během čekání na vaječinu jsme si společný čas zpestřili hudbou, u které si naši klienti zatančili společně s dětmi z DS PAPRSEK. K ohni patří i kytara, a tak jsme si po tanci i zazpívali. Vaječina všem moc chutnala.

Děkujeme dětem i pracovníkům za návštěvu a těšíme se na další společnou akci.


Fotogalerie14