Dne 09.06.2021 jsme společně s našimi dětmi oslavili jejich Den dětí. Tento den byl zalitý nejen slunečními paprsky, ale i touhou dětí si zasoutěžit. Děti měly dle své chuti a svých schopností  možnost si vyzkoušet různé disciplíny, vyžadující určitou míru obratnosti, tvořivosti a také potřebné trpělivosti. Snažily se přiřadit pohozené předměty k jednotlivým obrysům, dle určených barev natrhat kytičky do vázy, absolvovaly slalom s míčem mezi kuželkami, účastnily se souboje o největší bublinu z bublifuku nebo se pokoušely kopnout míč do branky. Odměnou za vynaložené úsilí jim byl opečený buřt, moučník a zákusek, který připravily jejich maminky, a také balíček od dárce, ve kterém nesměla chybět hračka. Z úsměvů dětí na tváři lze usuzovat, že si svůj den náležitě užily.

Celé akci předcházela důkladná příprava, a to nejen ze strany pracovníků (program, soutěže, dárky) a rodičů (pečení krémových věnečků a moučníku), ale podíleli se na ní i naše děti a naši klienti z Domu na půl cesty a klienti z DS RADOST. O pár dnů dříve jsme společnými silami vyložili právě dovezený nový zahradní nábytek do zahradního altánku. Kluci z Domu na půl cesty i děti samotné pak ještě pomáhali s natíráním a montáží nových stolů a laviček.


Fotogalerie26