Dne 08. 10. 2019 proběhlo slavnostní otevření Oranžového hřiště PAPRSEK za účasti vedení statutárního města Třinec a významných sponzorů, kteří přispěli na jeho výstavbu. Na jeho výbavu herními prvky přispělo mnoho občanů třinecka a to prostřednictvím hlasování v Nadaci Globus Lepší svět a taktéž sportováním společně s mobilní aplikací EPP POMÁHEJ POHYBEM společnosti ČEZ. Celkem jsme získali z nadací částku 230.000 Kč. Tuto částku jsme použili na nákup Houpačky ptačí hnízdo WOOD, Malého lanového parku, Herní sestavy, laminátové skluzavky.  Celkové náklady činily 249.000 Kč.

V rámci naší slavnosti vystoupili se svým programem děti z Dětské skupina PAMPELIŠKA a děti z Denního stacionáře PAPRSEK.


Fotogalerie11