Dnes v Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, proběhlo školení první pomoci pro pracovníky Denního stacionáře PAPRSEK, Osobní asistence, Dětské skupiny PAMPELIŠKA a všechny ostatní pracovníky počínaje managementem až po úsek rehabilitace, kuchyně a úklidu. My všichni jsme totiž na stejné lodi a chceme být schopni umět reagovat a pomoci i v krizových situacích.

Děkujeme paní Mgr. Libuši Koppové, lektorce Medica3nec.


Fotogalerie5