Ve středu 29.06.2022 se v Denním stacionáři RADOST, po dvouleté pauze způsobené coronavirem, uskutečnilo společné posezení s rodiči a opatrovníky našich klientů. Rodiče měli možnost zhlédnout krátký program, který byl speciálně pro tuto příležitost připraven. Po úvodních slovech paní vedoucí se představili klienti s krátkým tanečním vystoupením. Poté všechny přivítal a promluvil ředitel organizace společně s náměstkem primátorky Radimem Kozlovským. Následovala krátká ukázka klavírního vystoupení v podání našeho klienta, samouka Martina, který předvedl své nadání a nadšení pro hudbu. Jako každý rok i letos dostali rodiče dárečky. Tentokrát hrníčky, které byly zdobené ubrouskovou technikou. Jako předposlední bod programu byla prezentace. Tu si připravil klient Stanislav a rodiče tak mohli zhlédnout spoustu akcí a aktivit, které proběhly v roce 2021. V prezentacích Standa také zavzpomínal na naše dřívější společné pobyty v penzionu Ovečka. Prezentace se setkala s pozitivními ohlasy. Během programu mohli rodiče ochutnat pohoštění, které připravili klienti v rámci aktivity „Prostřeno“. Hosté měli zároveň možnost prohlédnout si prostory našeho stacionáře včetně vybavení snoezelen místnosti.

Letošní setkání s rodiči bylo zaměřeno hlavně na společné tvoření, kdy si rodiče, a to především maminky, měli možnost v keramické dílně vyzkoušet výrobu náramků z paměťového drátku anebo ozdobit hrníček ubrouskovou technikou. Zájem byl veliký, maminky se do aktivit s radostí  zapojily.

Moc děkujeme za velkou účast a těšíme se na další společné setkání.


Fotogalerie15