Dětská skupina PAMPELIŠKA,  která se nachází  v budově organizace Centra sociální pomoci Třinec na ul. Máchova 1134 v Třinci a je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, byla  od 1.4.2018  rozšířena o II. oddělení a pro  děti se specifickými potřebami. O děti v dětské skupině pečují nejen  kvalifikované pečovatelky,  ale  dle potřeby i odborní pracovníci z řad logopedie, speciální pedagogiky. V průběhu pobytu v dětské skupině mohou děti využívat i odbornou léčebnou rehabilitaci.  Součástí služby je i psychologické poradenství při péči o děti.