V Denním stacionáři RADOST vydáváme od roku 2023 časopis, který jsme nazvali RADOSTNÍK. Zatím byly vydány 4 čísla. Redakční rada se, ale rozhodla, že od nového roku 2024 vyjdou pouze 2 čísla za rok. Vždy v dubnu a říjnu.

Časopis vzniká průběžně během sociální služby, postupně se píšou články, kreslí obrázky, tvoří kvízy, vybírají fotky apod.

Podle potřeby má redakční rada schůzku i v odpoledních hodinách, po otevírací době stacionáře. Dohodli jsme se na čase 16–17 hodin. Setkání je dobrovolné. Zatím jsme se sešli 3x. Radili jsme se například jak se bude časopis jmenovat, jak často bude vycházet, koho oslovíme, aby nám napsal článek, učili jsme se vázat časopis dohromady aj.

Všichni „redaktoři“ pracují s velkým zápalem, svědomitě a jak nejlíp umí. Zato jim patří velký dík. Na listopadové schůzce jsme se odměnili pizzou a sladkostmi.

Těšíme se na další spolupráci a věříme, že RADOSTNÍK bude přinášet RADOST všem, kterým se dostane do rukou.

A rovněž moc děkujeme pracovnici Marcelce K., která zajišťuje správný průběh výroby RADOSTNÍKU.


Fotogalerie4