Dne 11. 1. 2018  se klienti  Dětské skupiny PAMPELIŠKA, Denního stacionáře PAPRSEK a Denního stacionáře RADOST setkali v místním chrámu SCEAV s duchovním Michalem Klusem.  Pan farář Klus nás velmi srdečně přivítal a poutavě nám vyprávěl o historií místního kostela. Součásti návštěvy byla  i prohlídka kostela a požehnání. Moc se klientům i pracovníkům naší organizace tako návštěva líbila.