V lednu letošního roku jsme obdrželi na plesu společností Moravia Steel a Třinecké železárny šek na částku 48 560,- Kč. Tato částka byla jako výtěžek z tomboly na plesu. Šek jsme obdrželi z rukou pana ředitele ing. Jana Czudka a naší přední umělkyně Heleny Vondráčkové. Velmi si této spolupráce se společnostmi vážíme a tuto částku použijeme na vybavení snoezelen místnosti v Denním stacionáři RADOST.

Kamil Raszka