Úterý 07.09.2021 bylo významným datem pro naší organizaci, kdy jsme převzali z rukou firmy KOMPAKT spol. s. r. o. nový sociální automobil Dacia Dokker. Auto bude využíváno pro poskytování osobní asistence, svoz klientů do denních stacionářů a provoz organizace.
Slavnostního předání se zúčastnili zástupci firmy KOMPAKT a sponzoři, kteří přispěli na pořízení automobilu, dále vedení statutárního města Třinec, klienti stacionáře RADOST a pracovníci. Na pořízení automobilu se finančně podílelo také statutární město Třinec.

Všem sponzorům a firmě KOMPAKT spol. s. r. o. moc děkujeme za tento nádherný dar.


Fotogalerie8