Díky projektu „SMYSLŮ PLNÁ zahrada pro zdraví a pro RADOST“, který vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF, byl zakoupen nový skleník. V rámci pracovních činností jsou klienti zapojování do aktivit, kde mají možnost učit se a osvojovat pracovní  návyky. Ve skleníku na jaře vysazují např. rajčata, okurky, papriky. Učí se, jak se správně starat o rostliny, např. upravují hlínu, podlévají rostliny dle potřeby. Podél skleníku sadí také brambory. Plody naší zahrady jsou zpracovávány v rámci další aktivity „Prostřeno“, kde se klienti učí praktickým dovednostem v kuchyni. V rámci „Prostřeno“ probíhá i nácvik činností, které vedou k větší samostatnosti a sebeobsluze klientů v oblasti přípravy jídel, vaření kávy, čaje, obsluhy kuchyňských spotřebičů, stolování apod.


Fotogalerie7