Rok se s rokem sešel a do našeho zařízení za malými hříšníky dne 05.12.2023 opět zavítal Mikuláš s andělem a čertem. Letos byl čert milosrdný a nikoho si s sebou do pekla nevzal, ačkoli dle Knihy hříchů by si někteří pobyt v pekle zasloužili. A tak jen díky Mikuláši, který uměl děti pochválit i za jejich dobré skutky a obdaroval je balíčky, se od nás čert do pekla potácel s prázdnou. Tato vzácná návštěva, až na pár „hrdinů“, všechny potěšila a vykouzlila úsměvy a dobrou náladu nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Za připravené balíčky děkujeme zaměstnancům firmy Dongwon CZ, s.r.o.


Fotogalerie13