Pořízení nízkoemisního vozidla pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

Hlavním Cílem projektu je pořízení celkem 1 ks nízkoemisního automobilu (BEV) za účelem zkvalitňování poskytování registrované sociální služby Denní stacionář RADOST, Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Projekt Pořízení nízkoemisního vozidla pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace je spolufinancován Evropskou unií.