V Denním stacionáři PAPRSEK nejen během podzimu probíhají tyto terapeutické aktivity:

  • canisterapie
  • muzikoterapie
  • snoezelen
  • hippoterapie

Více v náhledu fotogalerie.


Fotogalerie7