Poděkování za finanční dotaci obci Mosty u Jablunkova

V roce 2023 nám obec Mosty u Jablunkova poskytla ze svého rozpočtu dotaci v celkové výši 22.000 Kč, za což jí patří velké poděkování. Díky této finanční podpoře bylo možné uhradit náklady na energie, které představují zátěž pro rozpočet naší organizace. Konkrétně jsme uhradili spotřebu elektřiny a tepla, což má bezesporu, při současném nárůstu cen, velký význam pro naši organizaci.

Kromě energií jsme uhradili také údržbu a správu programu eQuip na rok 2023. Jedná se o program, se kterým denně pracují naši zaměstnanci, zejména pracovnice v sociálních službách a sociální pracovníci.

Srdečně DĚKUJEME za finanční podporu ze strany obce Mosty u Jablunkova, je nám potěšením, že vedení obce není lhostejné k potřebám organizace, která pracuje s mladými osobami se zdravotním znevýhodněním.