Děkujeme firmě REDBOX MEDIA s.r.o. za poskytnutí věcných darů různých společností našim pracovnicím za jejich obětavou práci. Předání darů provedl Ing. Jaroslav Hübner. Moc děkujeme za tyto dary, které přinesly úsměv na tváři našim pracovnicím.


Fotogalerie5