Jako každý rok uživatelé Denního stacionáře RADOST vytvářeli krásné výrobky s vánoční tématikou v naší keramické dílně. Všechny tyto produkty  po vypálení v keramické peci byly nabízeny v jedné třinecké restauraci hostům, kteří za ně mohli darovat finanční obnos. Chtěli bychom poděkovat pracovnicím restaurace Na půdě, hlavně paní Anetě Pasterné, Jarmile Pszczolkové, Markétě Čmielové a Kateřině Sierotové, které tyto výrobky nabízely svým hostům. Jejich zásluhou byla vybrána částka 33 000,- Kč, za kterou bude jeden pokoj předělán na multismyslovou místnost ve stylu snoezelen.

Mgr. Kamil Raszka