Byli jsme pozvání firmou PICKERING INTERFACES s.r.o. na Den s Charitou, který se uskutečnil v prostorech společnosti. Seznámili jsme se s prostory firmy, jejich výrobky a vším čím se zabývají. Také jsme měli možnost seznámit zaměstnance s naší činností a fungováním organizace.

Od této společnosti jsme obdrželi finanční dar ve výši 209.570 Kč.

Velice děkujeme zaměstnancům a vedení PICKERING INTERFACES s.r.o. za velice významný finanční dar, který jsme obdrželi.


Fotogalerie5