Služby Azylový dům pro rodiče s dětmi a Dům na půl cesty jsou podporovány Potravinovou bankou v Ostravě, z.s.