V roce 2019 obdržela organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, nadační příspěvek ve výši 130.000 Kč od nadace Fórum dárců, z. s., na projekt Hřiště pro RADOST. V rámci projektu byla pořízena Herní sestava „Rača“, laminátová skluzavka AGS230, červené klobouky, včetně dopravy na místo a montáže.

Slavnostní otevření hřiště proběhlo dne 08.10.2019 za účasti vedení Statutárního města Třince a sponzorů.

Herní prvek pořízený na základě projektu Hřiště pro RADOST díky příspěvku Nadace Globus Lepší svět 2019 (Fórum dárců, z. s.), spolu s herními prvky pořízenými v rámci Oranžového hřiště PAPRSEK, tvoří zázemí pro příjemné trávení času dětmi, které jsou klienty Denního stacionáře PAPRSEK a Dětské skupiny PAMPELIŠKA.

Donátorům děkujeme.