Moravskoslezský kraj 2023

 

 

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, získala v roce 2023 z rozpočtu Moravskoslezského kraje následující dotace:

1)

Dotační program:                         Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023

Výše poskytnuté dotace:          7.788.000 Kč

 

2)

Dotační program:                            Podpora služeb sociální prevence 2022+

Výše poskytnuté dotace:             Azylový dům pro rodiče s dětmi = 2.855.000 Kč

Dům na půl cesty = 507.000 Kč

 

3)

Dotační program:            Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Dotační titul:                      KSS 5/23 Podpora odborného vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb

Název projektu:               Základní kurz Bazální stimulace podle prof. Dr. FRÖHLICHA

Výše poskytnuté dotace:          91.700 Kč

Bližší informace viz:                     https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2023-14337/

Označení dle smlouvy:               Financováno z rozpočtu MSK, číslo smlouvy 02448/2023/SOC, částka 91.700 Kč