Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, získala dotaci ve vyhlášeném projektu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ v rámci dotačního titulu KSS 5/22. Dále viz.: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9644/

Celková dotace na realizaci projektu činí Kč 32.000, –  a tyto prostředky budou využity na uskutečnění vzdělávání pracovníků Denního stacionáře PAPRSEK s názvem: „Vzdělávání pracovníků v ABA intervenci“.