Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, získala dotaci ve vyhlášeném projektu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ v rámci dotačního titulu KSS 5/22. Dále viz.: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9644/

Celková dotace na realizaci projektu činí 32.000 Kč a tyto prostředky jsou využity na uskutečnění vzdělávání pracovníků Denního stacionáře PAPRSEK s názvem: „Vzdělávání pracovníků v ABA intervenci“. 

Financováno z rozpočtu MSK, číslo smlouvy 02674/2022/SOC, částka 32.000 Kč.

 

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02675/2022/SOC, získala dotaci ve vyhlášeném dotačním programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ v rámci dotačního titulu KSS 1/22. Dále viz.: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9644/

Celková dotace na realizaci projektu činí 580.500 Kč a je využita na realizaci projektu „Zkvalitnění životních podmínek a prostředí v Azylovém domě pro rodiče s dětmi“ v rámci námi poskytované služby Azylový dům pro rodiče s dětmi.

Bližší informace o projektu: https://www.csptrinec.cz/zkvalitneni-zivotnich-podminek-a-prostredi-v-azylovem-dome-pro-rodice-s-detmi/

Financováno z rozpočtu MSK, číslo smlouvy 02675/2022/SOC, částka 580.500 Kč.