V pondělí dne 06. 04. 2021 jsme ve stacionáři RADOST dodatečně oslavili Den Země. Nejprve jsme si pověděli něco o historii vzniku tohoto svátku. Pak jsme si povykládali o recyklaci odpadu. Nakonec jsme se vydali uklidit od odpadů okolí stacionáře. Z vykonané práce jsme si odnesli dobrý pocit, že jsme pro tu naši Zemi také něco udělali.


Fotogalerie2