Dne 21. 12. 2021 zavítal do Denního stacionáře RADOST, i když trochu opožděně, Mikuláš s andělem a čertem. Klienti, kteří se nebáli, zazpívali písničku nebo řekli říkanku a měli obrovskou radost, že i přesto, že už jsou dospělí, je navštívil Mikuláš společně s pomocníky.

Celý nápad vzešel od dvou klientů, kteří společně s pracovníky celou akci připravili. Každý klient byl obdarován produkty firmy Finclub, kterým tímto MOC DĚKUJEME. Jednalo se o vitaminové přípravky a instantní vitaminové nápoje.

A všem klientům, rodičům, opatrovníkům a příznivcům naší organizace chceme popřát krásně strávené vánoční svátky a v novém roce 2022 hodně zdraví, štěstí a porozumění.

Vánoční a novoroční přání | Nejlepší přáníčka


Fotogalerie2