V pátek odpoledne k nám do Denního stacionáře PAPRSEK zavítala paní muzikoterapeutka Mgr. Dagmar Podrazová z organizace MENS SANA, z.ú., která umožnila našim dětem jaké to je zakusit prožitkové odpoledne s muzikoterapii. Za podpory pracovníků stacionáře se mohlo každé dítě aktivně zapojit a zahrát si na léčivé nástroje jako je např. HANDPAN,  KALIMBA, KOSHI zvoneček atd.

Děkujeme paní Dagmar a budeme se těšit na příště.


Fotogalerie12