Novou bránou k lepšímu životu

Řadu let vedení organizace uvažovalo nad realizací projektu, kterým by došlo k výměně vstupní brány do objektu, avšak nezaznamenalo vhodný dotační titul. Zejména poslední rok již byla brána ve stavu, kdy jsme si nemohli být jistí, zda z hlediska bezpečnosti bude stále vyhovovat. Tato dvoukřídlá brána byla v havarijním stavu a z důvodu malého průjezdu byla často nabourávána zásobovacími automobily i automobily opatrovníků, kteří vjížděli se svými imobilními dětmi do areálu. Původní brána byla opravována a svařována, aby mohla sloužit svému účelu a areál byl uzavřen.

Když se objevila možnost požádat o nadační příspěvek Nadaci ČEZ, neváhali jsme ani minutu. Projekt Novou bránou k lepšímu životu měl pomoci klientům Denního stacionáře PAPRSEK a také jejich opatrovníkům ke snadnější dostupnosti sociální služby. Stejně tak nová brána měla ulehčit klientům Léčebné rehabilitace, kterou poskytujeme handicapovaným dětem v ambulantní formě. Denně zde dojíždí na rehabilitaci do areálu mnoho rodičů s dětmi. V budově provozujeme také Dětskou skupinu PAMPELIŠKA. Doufali jsme, že i rodičům dětí, které nás navštěvují v této službě, ubydou starosti při vjíždění do prostor objektu.

Za podpory Nadace ČEZ jsme mohli realizovat výměnu starých dvoukřídlých vrat za novou posuvnou elektrickou bránu s brankou. Dostupnost našich služeb se tak stala bezpečnější a jednodušší. Zlepšila se zejména manévrovatelnost rodičů, kteří přivážejí své handicapované děti. V mnohém realizace této akce pomohla také zásobovacím vozidlům kuchyně a zaměstnancům organizace.

Při realizaci této akce byly provedeny nejprve přípravné práce, došlo odstranění původní brány a demontáži betonového sloupku. Poté se zrealizovala elektromontáž a montáž samotné brány, která byla přizpůsobena podmínkám na pozemku objektu. Celkové náklady na tuto akci dosáhly výše 149.956,75 Kč.

Ze srdce děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutý nadační příspěvek ve výši 70.000 Kč, který nám pokryl téměř polovinu celkových nákladů na realizaci projektu. Vaší podpory si velmi vážíme.

„Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.“