V pátek 06. 01. 2023 po dvouleté covidové přestávce navštívili Denní stacionář RADOST studenti Gymnázia Český Těšín. Po přivítání proběhla krátká prohlídka zařízení, kdy byli studenti seznámeni s prostory denního stacionáře a také s posláním a průběhem poskytování sociální služby. Následovala soutěž, kterou si společně s pracovníkem připravil klient Standa. Klienti i studenti se rozdělili na dvě skupiny (ženská a mužská skupina), které mezi sebou soutěžily. Během soutěže si klienti i studenti procvičili své znalosti z oblasti zeměpisu. Pak následovala hra, kdy měli hráči prostřednictvím pantomimy nebo kreslení představit konkrétní věc. Během této hry bylo velice veselo 😊

Nakonec proběhla seznamovací hra, kdy se studenti i klienti navzájem představili a řekli o sobě pár vět. Naši malíři Mirek a Martin se pochlubili svými obrazy. Na závěr nás navštívili Tři králové 😊.

Návštěva nás velmi potěšila, celé dopoledne uteklo jako voda a my se těšíme na další shledání.

Co o nás napsali studenti, si můžete přečíst na níže uvedeném odkazu.

https://www.gmct.cz/navsteva-stacionare-radost


Fotogalerie9