Dne 01. 10. 2018 uživatelé denního stacionáře RADOST navštívili chráněnou dílnu MANLOMKA v Horní Lomné. Byly jim ukázány činnosti a postupy spojené se sušením ovoce a zeleniny a také s praním, sušením a mandlováním povlečení z okolních ubytovacích zařízení. Uživatelé se dozvěděli, co obnáší práce v chráněné dílně, a neskrývali nadšení. Po exkurzi následovalo posezení v penzionu U Studánky, sbírání kaštanů a procházka nádhernou přírodou. Uživatelům se výlet do Lomné velmi líbil.