Dne 09. 03. jsme měli možnost, po dvouleté pauze způsobené pandemií, znovu navštívit naši oblíbenou Knihovnu Třinec. Společně s paní Veronikou Kowalowskou jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci, kdy budeme společně s klienty knihovnu navštěvovat 1x měsíčně. První setkání proběhlo v duchu seznamování – klienti byli provedeni knihovnou, měli možnost shlédnout výstavu v galérii, prošli se  oddělením pro dospělé, infocentrem a také kavárnou, kde to nádherně vonělo kávou.

Další setkání proběhne v dubnu, už se na něj moc těšíme a děkujeme knihovně za spolupráci a akce, které pro naše klienty připravuje.