V pátek 9.února 2024 nás navštívili žáci 2. stupně ZŠ a SŠ. Smyslem jejich návštěvy bylo seznámit se s činností naší sociální služby a s nejčastějšími důvody, které klienty přimějí naši službu vyhledat a využít. Žáci si prohlédli prostory našeho Azylového domu pro rodiče s dětmi a vyslechli si informace o poskytované službě. Společně jsme diskutovali o úskalí návykových látek, o finančním hospodaření a o problematice (často zbytečného) zadlužování se u klientů, o možném násilí v rodinách atp. Návštěvu žáci ukončili prohlídkou zahrady.


Fotogalerie4