V období od 1. října do 1.listopadu 2012 proběhl v Domě na půl cesty Třinec 40-hodinový motivační kurz v rámci projektu „Nová cesta“. Kurzu se účastnili 4 uživatelé Domu na půl cesty. Kurz realizovala organizace Bílý nosorožec, o.p.s. Obsahem kurzu bylo deset tematických modulů a setkání probíhalo vždy v pondělí a čtvrtek po dobu pěti týdnů.

Účastníci byli seznámeni s jednotlivými tématy –  sebepoznání, motivace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikační styly, základy společenského chování, orientace na trhu práce – možnosti uplatnění, tipy, jak se ucházet o zaměstnání, zpracovali si životopis a motivační dopis, proběhl nácvik výběrového pohovoru, hovořili jsme o prevenci stresu a úzkosti, jak relaxovat a pozitivně myslet a na závěr jsme diskutovali o pracovním právu a základech finanční gramotnosti.

Cílem motivačního kurzu bylo vlastní sebepoznání, testovými metodami si účastníci zjistili, jaké je jejich kariérové zaměření, osobní potenciál, osvojili si základy dovedností v mezilidské komunikaci, pravidla slušného chování, vyzkoušeli si asertivní techniky. Co se týče uplatnění na trhu práce, získali základní orientaci na trhu práce, způsoby kontaktování zaměstnavatelů, připravili si životopis a motivační dopis a naučili se správnému chování a vystupování u pracovních pohovorů. V rámci finanční gramotnosti si zpracovali mimo jiné osobní rozpočet a v pracovním právu jim byl přístupnou formou zprostředkován zákoník práce.

Na závěrečném setkání po splnění podmínek (max. 2 absence z 10 setkání) bylo účastníkům předáno osvědčení o absolvování motivačního kurzu. Kurz úspěšně dokončili 4 účastníci.

Těší nás, že se uživatelé kurzu zúčastnili a aktivně tak zužitkovali dobu pobytu v DPC. Věříme, že získané dovednosti a informace z kurzu uživatelům pomohly v rozvoji jejich pracovních dovedností, které uživatelé využijí k uplatnění na pracovním trhu.

Projekt „Nová cesta“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, je v realizaci od listopadu 2011 a pokračuje až do roku 2013. Budeme i nadále spolupracovat s organizací Bílý nosorožec, o.p.s. Motivační kurz budeme nabízet budoucím uživatelům DPC.

Děkujeme pracovníkům organizace Bílý nosorožec, o.p.s. za jejich ochotu, vstřícnost a dobrou spolupráci.

Mgr. Petr Müller

Více zde: https://www.csptrinec.cz/news/motivacni-kurz-v-dome-na-pul-cesty/