Ve čtvrtek 06.12.2012 přišel mezi děti z Azylového domu pro matky Mikuláš. Doprovázeli ho také jeho věrní společníci, andělé a čert. Mikuláš si nejdřív s dětmi pohovořil, pochválil je za všechno, co se děti naučily. Občas se sice našla nějaká „čertovinka“, za kterou musel Mikuláš děti pokárat, ale to by nebyly děti, kdyby někdy nezlobily 🙂 Andílci dětem rozdávali a čert zlostně po dětech pokukoval, koho by se sebou odnesl. Děti Mikulášovi zazpívali píseň nebo zarecitovali básničku. Na závěr byly pro děti připraveny soutěže a hry. Společně jsme si zažili příjemnou předvánoční atmosféru, plnou dobré nálady, her, dárečků a dětského smíchu.

Velké DÍK patří také pracovníkům Slezské církve evangelické, a.v. v Třinci za jejich obětavou práci a  pomoc při realizaci Mikulášského setkání.