V dubnu jsme navázali kontakt se studenty gymnázia Český Těšín. A výsledek naší spolupráce byla naše aktivní účast na Majálesu, kde všechny střední školy v Českém a polském Těšíně se na náměstí sešly a starosta jim předal vládu nad městem. V rámci programu jsme vystoupili s několik a písněmi, za což jsme sklidili obrovský úspěch. Během celé akce jsme nabízeli k prodeji naše výrobky. Vyvrcholením programu bylo vystoupení Markéty Konvičkové a společné foto s ní.