„Dům bez knih je jako tělo bez duše“ (Julius Zeyer), proto jsme i u nás v Azylovém domě před časem zavedli knihovničky pro děti i jejich rodiče.

Motivujeme rodiče k tomu, aby s dětmi trávili část svého času i nad knihami, aby jim z knih četli, mluvili s nimi o jejich obsahu a významu, o ilustracích, a rozvíjeli tak jejich slovní zásobu a kreativitu.

Knihy pro děti i jejich rodiče získáváme nové nebo starší od dárců. Děkujeme především Knihovně Třinec, která na nás pamatuje a část vyřazených knih nám přenechává, dále kolegyni Leničce Dytkové, ale i všem ostatním dárcům, kteří již knihy darovali nebo se k tomu teprve chystají😊.

Knihy jsou k dispozici i klientům služby Dům na půl cesty.

V současné době připravujeme i novou knihovnu pro zaměstnance, v níž budou k zapůjčení knihy nejen k rozšíření obzorů v pracovní oblasti, ale i knihy k seberozvoji.


Fotogalerie8