V únoru se v Dětské skupině PAMPELIŠKA hrálo, zpívalo a lidově tradovalo. Poznávali jsme se lidové básně, písně a různé hudební nástroje – to vše zážitkovým učením, pohybem a smysly. Naším únorovým hostem byla paní Daniela Rusnoková, Dis. ze Základní umělecké školy Třinec, která dětem představila hru na několik hudebních nástrojů, naučila nás dechové cvičení a také africkou lidovou píseň doprovázenou tleskáním a rytmizací. Paní Rusnoková zcela získala pozornost dětí a sklidila za svůj um i přístup k dětem velký úspěch. V únoru pak samozřejmě nemohl chybět také všemi oblíbený karnevalový rej, kdy nejen děti, ale i pracovnice, předvedly celou škálu veselých masek a převleků. V měsíci březnu, který byl tematicky zaměřen na počasí a roční období, měly děti možnost seznámit se s druhy počasí na vlastní kůži. Na zahradě jsme tedy nejen sportovali, ale také se starali o ptáčky v době, kdy se příroda teprve probouzela.

 


Fotogalerie30