Nové informace k provozu naší organizace v souvislosti  s epidemií způsobenou koronavirem

Centrum sociální pomoci Třinec intenzivně řeší ochranu lidí a preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Všichni zaměstnanci a klienti našich služeb jsou informováni o zpracovaných krizových plánech pro případ onemocnění ve službách nebo pro případy specifických opatření v naší zemi. Vedoucí pracovníci organizace pracují v režimu krizového štábu.

Dodržujeme nařízení vlády o regulaci poskytovaných sociálních služeb. Nařízením vlády ČR bylo pozastaveno poskytování sociální služby denní stacionář a to od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu. Ve všech zařízeních jsme přijali přísná hygienická opatření jak ve vztahu ke klientům, tak také zaměstnancům. Velká pozornost je také věnována dezinfekci prostor a ploch.

O nových událostech Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Mgr. Kamil Raszka, ředitel