Od jara letošního roku mají uživatelé Denního stacionáře Paprsek k dispozici hipoterapii. Té se zúčastňují v jízdárně Vitality Slezsko. Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na uživatele prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na uživatele, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému.