Mnohaletá spolupráce založena na osobních vztazích vyústila v tomto roce v předání finančního daru 100.000,- Kč. Děkujeme paní Jitce Krawczykové a společnosti DONGWON CZ s.r.o. za krásný finanční dar a také za milé dárečky pro pracovnice stacionářů.