V úterý 21. února převzal na Magistrátu města Třince, ředitel naší organizace Kamil Raszka, z rukou Marcely Mikulové, předsedkyně krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb Moravskoslezského kraje certifikát „Značka kvality“ v sociálních službách.

Nejvyšší možnou úroveň této značky získal denní stacionář RADOST, jehož cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 45 let. Z pěti možných „hvězdiček“ dostal plný počet. V celkovém pořadí všech hodnocených zařízení obdržel druhý nejvyšší počet hodnotících bodů.

Cílem „Značky kvality“ v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd.

Kamil Raszka uvedl, že zisk pěti hvězdiček je významným uznáním, ale i velkou výzvou. Poděkoval všem svým kolegům za přístup v jejich fyzicky i psychicky náročné práci. Za tři roky bude stacionář RADOST certifikát obhajovat a kritéria pro obhájení nejvyšší úrovně budou ještě přísnější. Kvalitu našich služeb chceme s pomocí města Třince dále rozvíjet.

Předání proběhlo za účasti vedení města Třince a primátorka Věra Palkovská poděkovala řediteli Centra sociální pomoci za příkladné vedení organizace.


Fotogalerie12